Lyrics A-Z:  0-9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   OST
Тексты А-Я:  А  Б  В  Г  Д  Е  Ё  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я
Исполнитель: H.O.S.T
Название песни: H.O.S.T
Альбом: Qarada Qirmizi
Текст песни добавил: MaxTyT
5041 просмотров с 2009-01-11 11:31:13
»» В избранное (Необходима регистрация)
Экспортировать:
Скачать текст песни в txt

H.O.S.T - H.O.S.T текст песни, lyrics

Hava Od Su Torpaq 

Bugün isti olacaq burda 

Pәrdәlәr açilsin 

Tamaşa başlasin 

Dәrd sәhnәsindә sәrt qafiyә 

Hava Od Su Torpaq 

Bugün isti olacaq burda 

Pәrdәlәr açildi 

Qarşila HOST Alliance 

Kimlәrә dost, kimә faciyә Әllәri qaldirin – dörd tәrәfdәn hücum vәzәfi güllәlәr gәlir 

Әllәri qaldirin – şirin yuxu qurtardi, bala, üstüvә kölgәlәr gәlir 

Әllәri qaldirin – rapimizin iyinә ac şәhәrlәr, ölkәlәr gәlir 

Әllәri qaldirin – kor xoşbәxtlәr cәnnәtivizә qarğalar gәlir 

Әllәri qaldirin 

Bir yox, üç yox, beş yox, on yox 

Sayimiz artir, siralarimiza son yox 

Monoton yox, plagiyatux 

Önümüzü tuta bilәcәk barikatux 

Әllәri qaldirin 

Oh, mәnәm, ice 

Partla ishiq bir saniyә (Jesus Christ!) 

Köhnә disklarin hamisini yandirin, sindirin 

Әllәri qaldirin I’ll explain: you all homies, the war is a hustle 

You gotta figure it out, or it gonna take a hella disaster 

This my rap, everlasting 

No words can be after 

All I need – put your hands up now 

After that we gonna start this 

They say I’m gangsta, but I ain’t satisfied with my life 

All that money, cars, clother ain’t classified with my life 

You say I’m intelligent, I’m doin the shit in my mood 

They call me “royal”, so I have some respect in my hood 

( ! ) fights in our blocks, have a job and then relax 

Put our clips and our claxons, all we do – we just rap 

In this map we are free, and you stop abruptly 

Girls take whatever and love it 

Look at our face and laugh at it 

We let them go on laughing, don’t matter what they doin 

We are involved in our job, you see it and we prove it 

See us we screaming “Ooh, wee” 

Seeing as H.O.S.T Baku Klan 

And homies, you ain’t know what they gonna be Hava Od Su Torpaq 

Bugün isti olacaq burda 

Pәrdәlәr açilsin 

Tamaşa başlasin 

Dәrd sәhnәsindә sәrt qafiyә 

Hava Od Su Torpaq 

Bugün isti olacaq burda 

Pәrdәlәr açildi 

Qarşila HOST Alliance 

Kimlәrә dost, kimә faciyә Hava Od Su Torpaqla açildi gözlәr 

Baxin gözümüzә, od saçir bu gözlәr 

Parça-parça, әllәr yumuruq oldu 

Ürәyә qorxu, bu gecәlәrdә qorxulu yuxu oldu 

Yaxşilara dost, pislәrә düşmәn 

Belә keyfiyyәt hәlә düşmәn 

Rap körpәz, HOST körpü 

Ol sәssiz, sizin kimisini sәhnәdә çox gördük 

Bir say sәkkiz, hansi MC yaxşi, hansi MC pis 

HOST qoyacaq biz rapin tarixinә 

Bizimki silinmәz sizi rapin tarixinә 

Qalxdiq pillә-pillә 

Zilә kobudlaşdi qafiyә 

Mәnәm HOST, mәnәm Baku Klan 

Dahiyәm, hәm saniyәm daha dәyәrli vaxtim 

Mәnәm rap, rapimin dalinda HOST qatardi Qaç, uç, çix özundәn 

HOST sәhnәdә partlar bugündә rap 

Sifәtә şillә olmasin deyә qaldirin әllәri vә tutun әlimdәn 

Bir alti dünyada mәsgәnim, әsgәrim 

Hәr sözüm, ordularin treklәri 

Masan alt-üstәdә bilmәz heçkәs 

Sәhnәdә sәkkiz sәrkәrdәni 

Әllәriniz kәsik-küsük 

Üz-gözünüz әzik-büzük 

Kim keçәcәk? 

Bir gün rubikonu görsәn de mәnә üzüb-büzüb 

HOST divardi, kәrpiçlәri kәllәlәr 

Düzüb divara istәdiyini güllәlәr 

Kәlmәlәr kimi özünü gәtirәr 

Kimlәrin ürәyini silkәlәr Hava Od Su Torpaq 

Mәnim cismim, sәnin ruhun 

Mәnim hisslәrimi maddilәşdirdim 

Әl vur hisslәrimә toxun mәnim 

Bu dәfә seçim hüququn yoxdu 

Fikirlәşmә, dinlә sәtrime qulsan 

Onu zülmәtin şuari qәbul etdiy 

Әvvәlin sәnin, sonum mәnim Hava Od Su Torpaq 

Bugün isti olacaq burda 

Pәrdәlәr açilsin 

Tamaşa başlasin 

Dәrd sәhnәsindә sәrt qafiyә 

Hava Od Su Torpaq 

Bugün isti olacaq burda 

Pәrdәlәr açildi 

Qarşila HOST Alliance 

Kimlәrә dost, kimә faciyә

Нашли ошибку в тексте песни H.O.S.T? Если вы зарегистрированы, исправьте текст, только вместе мы сделаем слова песен точными!

Скачать другие бесплатные тексты песен от H.O.S.T: