Lyrics A-Z:  0-9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   OST
-:                                                            
: 2
:
:
2362 2016-09-13 01:03:53
( )
:
txt

2 - , lyrics

-  ,
   ,
 ,  ,
   .
  -  ,
  ,
  ,  ,
 ,   .
 ,  ,
   ,
    ,
 ,  , ,  .
  ,  ,
 ,   .
 ,  ,
 , ,
 ,   ,
     .
 -    ,
-   !

:
  , 
  ,
   ,
    ,
   ,
  ,
  ,   ,
 , : , ,
 : , ,  !


   ,
    .
 ,,,
 :" , ".
 ,  ,
   ,?
   ,
 ,   !
  ,  ,
  ,  .
   ,
    .
 , ,  ,
    .
  ,  ,
 ,  .
 ,  ,
  , , .
  ,  ,
 , , , .
 ,   ,
     .
 -    ,
-   !

:
  , 
  ,
   ,
    ,
   ,
  ,
  ,   ,
 , : , ,
 : , ,  !

? , , !

2: